Bruk av utstyret

Utstyr og -komponenter som selges av Høyde AS  for å unngå fall fra høyder oppfyller eller overgår godkjente europeiske, amerikanske eller andre internasjonale standarder. En flerspråklig bruksanvisning skal følge med produktene. Les gjennom og forstå disse instruksjonene før bruk. Aktiviteter som involverer bruk av denne typen utstyr, er farlige og kan medføre alvorlig skade eller død. Dette utstyret bør kun brukes av en kompetent person eller noen som er spesielt opplært i bruken av det, under direkte veiledning av en kompetent person. Det er brukerens ansvar å lære seg korrekt, sikker bruk av dette utstyret, bruke det kun til beregnede formål og følge alle gjeldende sikkerhetsprosedyrer. Det er obligatorisk å utføre en risikoevaluering før bruk, og å ha en redningsplan på plass for alt arbeid i høyden. Produsenten eller distributøren vil ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle materielle skader, personskader eller dødsfall som skyldes feil bruk av dette utstyret. Sørg alltid for at alle komponentene i et sikkerhetssystem er kompatible og fungerer på en sikker måte. Ta kontakt med Høyde AS eller produsenten hvis du er i tvil om kompatibiliteten til produktene du har valgt. Ikke overskrid belastninger spesifisert av produsenten eller belastninger fra en spesifisert MBS ved bruk av en godkjent sikkerhetsfaktor. Ikke under noen omstendigheter skal produktet modifiseres, siden endringer kan gjøre det ubrukelig.

Aktiviteter som krever bruk av denne typen utstyr, er farlige. Istruksjonene som blir gitt på disse sidene og i brukermanualene henviser bare til noen av de riktige og gale bruksmetodene. Det er ikke mulig å dekke alle eventualiteter angående bruken av dette utstyret. Få profesjonell opplæring fra en kvalifisert og kompetent instruktør før du begynner med en aktivitet. Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger. Dette utstyret skal ikke brukes av personer med en eller flere medisinske tilstander som kan påvirke sikkerheten til brukeren.

 

Inspeksjon og vedlikehold

Rett før, under og etter bruk skal produktet inspiseres visuelt for å sikre at det er i god stand og virker som det skal. I tillegg til disse visuelle inspeksjonene skal det utføres en nøye undersøkelse av en kompetent person minst hvert år eller i henhold til produsentens anbefaling.

Ekstreme temperaturer og effektene av kjemikalier, rust, kutt og slitasje kan påvirke ytelsen til utstyret. Hvis det skulle oppstå tvil om produktet er sikkert å bruke, eller hvis produktet har stanset et fall, skal produktet umiddelbart tas ut av bruk og ikke brukes igjen før det er skriftlig bekreftet av en kompetent person om at det trygt å bruke det. Om nødvendig skal reparasjon eller skifte av deler kun utføres av produsenten eller en godkjent reparasjonsrepresentant. Defekt utstyr skal destrueres for å sikre at det ikke brukes som sikkerhetsutstyr.


Rengjøring

Produktet kan rengjøres jevnlig (eller etter hver bruk i marine miljøer) med et mildt rengjøringsmiddel. Etterpå skal produktet tørke av seg selv. Alternativt kan det brukes en trykkluftpistol for å fjerne rester fra åpningsmekanismen. Bevegelige deler kan jevnlig smøres med et lett smøremiddel som WD40 eller et tørt PTFE-smøremiddel.

 

Oppbevaring og transport

Produktet skal oppbevares i et rent, tørt miljø fritt for korroderende eller kjemiske substanser. Sørg for å beskytte produktet mot skade under transport

 

Dette er generelle instruksjoner for bruk av utstyret, les alltid brukerveiledningen for produktene før bruk, for å unngå feil bruk og behandling. Feil bruk og behandling av utstyret kan føre til alvorlig skade eller død.