Opplæring

 

Arbeid over 1 meter blir regnet som arbeid i høyden. Personlig fallsikringsutstyr skal benyttes ved arbeidshøyde fra og med 2 meter, der det ikke er mulig å sikre arbeider på annen måte. (jfr. Forskrift om stillas, stiger og arbeid på tak). Det personlige fallsikringsutstyret skal fange opp brukeren i tilfelle fall slik at alvorlig eller fatal skade unngås.

For alle som skal jobbe i høyden kreves det opplæring. Dette kravet finner vi både i «Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning», «Arbeidsplassforskriften» og «Forskrift om utførelse av arbeid». Opplæring er avgjørende for at man skal kunne bruke arbeidsutstyret på en riktig måte. Fallsikringsutstyr er mye mere komplekst enn andre typer personlig verneutstyr. For å føle seg trygg og kunne jobbe sikkert kreves det god opplæring.

 

Høyde AS anbefaler å bruke Linjebygg til opplæring innen arbeid i høyden.

LBO Kurssenter anbefaler et grunnleggende fallsikringskurs for alle som skal benytte fallsikringsutstyr. Dette kurset gir opplæring i ulike typer fallsikringsutstyr og tar også for seg hvordan man kan utføre redning ved et falluhell. Dette kurset anses som beste praksis innenfor petroleumsindustrien. Ønsker man et kortere kurs uten redning, kan et 4 timers bedriftsinternt kurs være et godt valg.

For de som skal jobbe med tauklatring i Norge, og ønsker å jobbe etter SOFT-standarden kreves det tilkomstteknikk-kurs. Dette er mer omfattende kurs som tar for seg en rekke ulike metoder å arbeid fra tau. Les mer om denne metoden på nettsidene til Linjebygg. IRATA er en internasjonal metode for tauklatring.

Taubasert fallredningskurs er utviklet for høyderedningslag på oljeinstallasjoner, men vil også passe godt for ulike industriverngrupper som ønsker mere kunnskap om høyderedning.

Linjebygg Altrad  tilbyr følgende kurs i arbeid i høyden:

Tilkomstteknikk/tauklatring – alle nivå

IRATA/tauklatring – alle nivå

Taubasert fallredningskurs

Fallsikringskurs - 4 timers bedriftsinternt og 8 timers grunnleggende.